Op zoek naar lijst vzw belgie?

 
lijst vzw belgie
 
Belgische verenigingen en stichtingen nbb.be.
Er is een uitzondering voor de buitenlandse vzw's' met een centrum van werkzaamheden in België. Voor het berekenen van de groottecriteria worden alle centra met werkzaamheden in België van eenzelfde buitenlandse vzw samen beschouwd als één afzonderlijke vzw. Moeten, bij het bepalen van de groottecriteria, de personen die betaald worden door een andere instantie bijvoorbeeld een Federale Overheidsdienst maar effectief werken voor een vereniging of stichting, ook in aanmerking worden genomen bij de berekening van het aantal voltijdse equivalenten VTE?
goedkoopste lening
BELGISCH STAATSBLAD OPZOEKEN PUBLICATIES ONDERNEMINGEN.
Free
Downloads bij VSDC.
Feitelijke vereniging of VZW? Wat als u een VZW opricht? Wat als u een VZW bent? Wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921. Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen.
verstopt wc
V.Z.W De Gebrevetteerde Hofleveranciers van België.
Er werden 92 bedrijven en vaklui weerhouden. Deze werden tijdens de eerste persconferentie van de vzw op 15 februari 1990 bekendgemaakt door de Intendant van de Civiele Lijst van de Koning. Sindsdien blijft de vzw erop toezien dat haar leden correct gebruikmaken van het brevet, conform de toekenningsvoorwaarden en het vertrouwen van Z.M.
Welke vzw's' FOD Financiën.
beleggingsondernemingen naar Belgisch recht: beursvennootschappen. zij bij de FOD Financiën zijn ingeschreven op de lijst van private PRIVAKS. Criterium Groep van ondernemingen. De Belgische vzws waarin de onderneming of rechtspersoon die groot is volgens ten minste één van de criteria.: worden als verbonden beschouwd wanneer deze grote onderneming of rechtspersoon.: ofwel maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 50% van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap of rechtspersoon. ofwel maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 50% vertegenwoordigen en ze, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, 50% bereiken van het kapitaal, van. het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap of rechtspersoon. Voor alle andere deelnemingen in Belgische ondernemingen en verenigingen die niet automatisch voldoen aan dit criterium kan een gemotiveerde aanvraag worden ingediend. Alle leden van de btw-eenheid zijn een grote onderneming, indien minstens één lid van de btw-eenheid voldoet aan één van de criteria.: groep van ondernemingen. Hoe lang blijft mijn vzw een grote onderneming?
Overzicht van alle CC's' en GC's' VVC VZW Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra.
Je bent hier: Startpagina Centra in beeld Overzicht CC's' en GC's.' Startpagina Regelgeving Nieuws Standpunten Activiteiten Internationaal Vacatures Links Over VVC. Copyright 2009 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra VZW Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel T 02 201 17 07 F 02 201 07 19 in fo@cultuurcentra.b e.
Lijst van instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen VEF-AERF.
Rubriek: Fiscale Attesten. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u steeds de meest actuele lijst met erkende instellingen. Fiscale regels en praktijken van lidstaten belemmeren grensoverschrijdende. Aftrek van giften in geld aan instellingen uit een andere Lidstaat van de.

Opzoeking Lijst Sorteren Als op U publicatie een naam VZW relevantie. grondig wil bekijken dan is het in ieder geval nodig om zowel een opzoeking te doen in de referentiedatabank Verenigingen voor de periode 1981 tot 30 juni 2003 en in de referentiedatabank rechtspersonen voor de periode vanaf 1 juli 2003.

Contacteer ons