Zoeken naar lijst vzw belgie

 
lijst vzw belgie
 
Erkenning: Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Erkenningstermijn tot: 31.12.2022. Territoriale bevoegdheid: Het volledige Belgische grondgebied. SPMT-ARISTA, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk vzw. Adres: Koningsstraat 196, 1000 BRUSSEL. Tel: 02/533 74 11 Fax: 02/538 79 32. Nummer: SEXTD 30. Datum laatste verschijning Belgisch Staatsblad: 23.01.2018.
dakwerker herent
Welke vzw's' FOD Financiën.
beleggingsondernemingen naar Belgisch recht: beursvennootschappen. zij bij de FOD Financiën zijn ingeschreven op de lijst van private PRIVAKS. Criterium Groep van ondernemingen. De Belgische vzws waarin de onderneming of rechtspersoon die groot is volgens ten minste één van de criteria.: worden als verbonden beschouwd wanneer deze grote onderneming of rechtspersoon.: ofwel maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 50% van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap of rechtspersoon. ofwel maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 50% vertegenwoordigen en ze, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, 50% bereiken van het kapitaal, van. het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap of rechtspersoon. Voor alle andere deelnemingen in Belgische ondernemingen en verenigingen die niet automatisch voldoen aan dit criterium kan een gemotiveerde aanvraag worden ingediend. Alle leden van de btw-eenheid zijn een grote onderneming, indien minstens één lid van de btw-eenheid voldoet aan één van de criteria.: groep van ondernemingen. Hoe lang blijft mijn vzw een grote onderneming?
hypothecaire lening
Ruim 100 Goede Doelen die u kan opnemen in uw testament, een groepscampagne van testament.be.
32 0479 76 00 76. volg ons op facebook. vzw testament.be Huidevettersstraat 58-62 1000 Brussel 0479 76 00 76 info@testament.be privacy powered by duotix Inloggen asbl testament.be Rue des Tanneurs 58-62 1000 Bruxelles 0479 76 00 76 info@testament.be privacy powered by duotix Inloggen.
oprichtingen
BELGISCH STAATSBLAD OPZOEKEN PUBLICATIES ONDERNEMINGEN.
zoekmachine yahoo
Een vzw oprichten Poppunt.
Het belangrijkste in de statuten is de omschrijving van het maatschappelijk doel van de vereniging. Middelen van de vzw kunnen immers enkel aangewend worden voor doelen waar de vzw voor werd opgericht. Je moet dus opletten dat je het maatschappelijk doel niet te nauw omschrijft: het moet zo goed mogelijk afgestemd zijn op wat je met de vzw wilt doen.
interparking zaventem
Belgische verenigingen en stichtingen nbb.be.
Er is een uitzondering voor de buitenlandse vzw's' met een centrum van werkzaamheden in België. Voor het berekenen van de groottecriteria worden alle centra met werkzaamheden in België van eenzelfde buitenlandse vzw samen beschouwd als één afzonderlijke vzw. Moeten, bij het bepalen van de groottecriteria, de personen die betaald worden door een andere instantie bijvoorbeeld een Federale Overheidsdienst maar effectief werken voor een vereniging of stichting, ook in aanmerking worden genomen bij de berekening van het aantal voltijdse equivalenten VTE?
Overzicht van alle CC's' en GC's' VVC VZW Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra.
Je bent hier: Startpagina Centra in beeld Overzicht CC's' en GC's.' Startpagina Regelgeving Nieuws Standpunten Activiteiten Internationaal Vacatures Links Over VVC. Copyright 2009 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra VZW Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel T 02 201 17 07 F 02 201 07 19 in fo@cultuurcentra.b e.
Lijst van instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen VEF-AERF.
Rubriek: Fiscale Attesten. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u steeds de meest actuele lijst met erkende instellingen. Fiscale regels en praktijken van lidstaten belemmeren grensoverschrijdende. Aftrek van giften in geld aan instellingen uit een andere Lidstaat van de.

Opzoeking Lijst Sorteren Als op U publicatie een naam VZW relevantie. grondig wil bekijken dan is het in ieder geval nodig om zowel een opzoeking te doen in de referentiedatabank Verenigingen voor de periode 1981 tot 30 juni 2003 en in de referentiedatabank rechtspersonen voor de periode vanaf 1 juli 2003.

Contacteer ons